موقعیت جغرافیایی پرستلی

فرم ارتباط با ما

کرج - شهرک صنعتی بهارستان چهارراه اول نبش گلستان یکم

آدرس صنایع گازی پرستلی

+0098 263 476 1021-23

شنبه تا چهارشنبه 8am to 5pm

پنجشنبه 8am to 12pm

info@priestley.ir

ارسال پیام به آدرس ایمیل

اکسیژن مایع

موقعیت پرستلی

ایران - کرج - شهرک صنعتی بهارستان
چهارراه اول نبش گلستان یکم

موقعیت پرستلی
اکسیژن مایع

ساعت کاری فروش

شنبه تا چهارشنبه (8.00-17.00)

پنجشنبه (8.00-12.00)

اکسیژن مایع

آدرس ایمیل

info@priestley.ir

ایمیل شرکت